KK Olympiády ľudských práv – propozície, prihláška, súhlas GDPR

Zverejňujeme upravené/doplnené Propozície 23. r. OĽP, časti krajské kolá dištančné a celoštátne kolo dištančné, prihlášku na krajské kolá a súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je nevyhnutnou súčasťou prihlášky (na prihláške bude uvedené aj: náhradník/náhradníčka – t.j., aj k nemu/nej treba dodať súhlas!).

– školské kolá odporúčame uskutočniť do 11.12.2020.

– prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov poslať listom alebo naskenované emailom na adresu: petra.horvathova@rcm.sk do 18.12.2020.