Stretnutie víťazov predmetových olympiád a postupových súťaži 8.6.2017 Košice