Finančná gramotnosť

- workshop na tému „Splň si svoje sny” rozšírený o Rodinnú rezervu”

- hľadanie možnosti tvorby finančných rezerv a vhodného, dostupného zhodnocovania financií

- oboznámenie sa s existujúcimi  troma  piliermi tvorby sociálneho fondu a vlastného fondu financií

kontakt: PaedDr. Marta Harviľaková – marta.harvilakova@rcm.sk

 

FG_2    FG_1