Environmentálny workshop

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva žiakov stredných škôl na workshop zameraný na environmentálnu problematiku, recykláciu odpadov a ochranu životného prostredia.

Aktuálne školenia

Environmentálny workshop - termíny

Environmentálny workshopprihláška

 

kontakt: Mgr. Roland Bánhegyi – roland.banhegyi@rcm.sk