Žiacke školské rady

Školský rok 2017/2018


ŠKOLENIE PRE ČLENOV/ČLENKY ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD (december 2017) – pozvánka

ŠKOLENIE PRE ČLENOV/ČLENKY ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD (december 2017) – prihláška

 

Spolupráca žiackych školských rád marec 2017

Koučing ŽŠR

Demokracia si Ty ! – konferencie

Semináre, Školenia a worksohopy pre členov ŽŠR

Deň ŽŠR – súťaž o najlepší projekt na zorganizovanie podujatia