Žiacke školské rady

Spolupráca žiackych školských rád marec 2017

Koučing ŽŠR

Demokracia si Ty ! – konferencie

Semináre, Školenia a worksohopy pre členov ŽŠR

Deň ŽŠR – súťaž o najlepší projekt na zorganizovanie podujatia