Ľudské práva

Ponuka aktivít pre oblasť výchovy mládeže k ľudským právam.

KOMPAS

ŽIVÉ KNIŽNICE

FOTOGRAFIE Z DRUHEJ STRANY ALEBO „Tak to vidím ja…“

NA JEDNEJ ČIARE – konferencia o ľudských právach