Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne v živote stretávame, a ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny. Zároveň rozvíja životné zručnosti mladých ľudí, ktoré sú spojené s rozhodovaním, uplatnením, samostatnosťou, zodpovednosťou a dobrovoľníctvom. Učitelia a rodičia oceňujú najmä praktické učenie pre život. Program bol v roku 2007 ocenený Ministerstvom školstva SR za projekt s mimoriadnym prínosom pre vzdelávanie. (Zdroj: www.poznaj.sk )

Program podpory finančnej gramotnosti

AKO SI SPLNIŤ SVOJE SNY  - finančná gramotnosť pre žiakov stredných škôl