EURODESK

EURODESK predstavuje európsku informačnú sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady týkajúce sa mladých ľudí a všetkých tých, ktorí s nimi pracujú. EURODESK sumarizuje a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli zrozumiteľnejšie pre určené skupiny. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo faxovej žiadosti, pričom väčšina z poskytovaných informácií sa nachádza na webstránke.

Hlavné cieľové skupiny predstavujú:
  • mladí ľudia
  • mládežnícki pracovníci
  • pedagógovia
  • mimovládne organizácie
  • samospráva a iní
Kontakty na regionálnych spolupracovníkov EURODESKU na Slovensku nájdete tu.