Kluby a krúžky na partnerských školách

Centrum voľného času má kluby a záujmové krúžky na týchto partnerských školách:

Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice
GYMNÁZIUM P. J. ŠAFÁRIKA - P. J. ŠAFÁRIK GIMNÁZIUM ROŽŇAVA, Akademika Horova 1, Rožňava
Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce
Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Stredná odborná škola veterinárna, Košice - Barca
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Stredná odborná škola Ján Bocatia, Bocatiova 1, Košice
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, SNV
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice