Kluby a krúžky na partnerských školách

Centrum voľného času má kluby a záujmové krúžky na týchto partnerských školách:

Stredná odborná škola,Gemerská 1, Košice

GYMNÁZIUM P. J. ŠAFÁRIKA – P. J. ŠAFÁRIK GIMNÁZIUM ROŽŇAVA, Akademika Horova 1, Rožňava

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice

Stredná odborná škola veterinárna, Košice – Barca

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce

Stredná odborná škola Ján Bocatia, Bocatiova 1, Košice

Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

Stredná odborná škola, Komenského 12, Trebišov

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice