POZNAJ SLOVENSKÚ REČ – krajské kolo 2014/2015

789

Krajské kolo postupovej súťaže Poznaj slovenskú reč 2014/2015 – výsledková listina     Krajské kolo postupovej súťaže Poznaj slovenskú reč 2014/2015 – pozvánka pre súťažiacich Krajské kolo postupovej súťaže Poznaj slovenskú reč 2014/2015 – organizačné pokyny z 1.4.2015 Krajské kolo postupovej súťaže Poznaj slovenskú reč 2014/2015 – organizačné pokyny

» Read more

XXXVII. ročník STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

583

Celoštátna prehliadka  SOČ v Piešťanoch 22.4. – 24.4.2015 Sústredenie pred CK SOČ 16.4.2015 – pozvánka Celoštátna prehliadka SOČ – organizačné pokyny pre súťažiacich     Krajské kolo SOČ v Košiciach 1.4.2015 Krajské kolo SOČ 1.4.2015 – výsledková listina Krajské kolo SOČ 1.4.2015 – pozvánka pre súťažiacich   Obvodné kolo SOČ v Košiciach 20.3.2015 Obvodné kolo SOČ 20.3.2015 – výsledková listina

» Read more
1 90 91 92 93 94 103