Found it – Run it – Lead it

index

Medzinárodné školenie “Found it – Run it – Lead it” bolo pripravené pre pracovníkov s mládežou. Do projektu bolo zapojených deväť partnerských organizácií z Bulharska, Estónska, Grécka, Fínska, Írska, Slovenska, Talianska, Turecka a Veľkej Británie. Hlavnou témou projektu bola práca s mládežou. Hlavným cieľom bolo pripraviť účastníkov – mládežníckych pracovníkov a mládežníckych lídrov efektívne viesť mládežnícku organizáciu so zreteľom na

» Read more

ZIMNÉ ARANŽOVANIE 9.12.2014 – krajské kolo

IMG_9838

Krajské kolo súťaže v zimnom aranžovaní 9.12.2014 – výsledková listina Krajská súťaž v aranžovaní 2014/2015 – organizačné pokyny Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s veľkoobchodom Ginka, s. r. o v Košiciach vyhlasuje v školskom roku 20014/2015 ďalší ročník súťaže Aranžovanie. V tomto školskom roku sa uskutočnia krajské kolá v zimnom a letnom aranžovaní. Zimné aranžovanie na tému : Adventný veniec Letné

» Read more

Deň ŽŠR – súťaž o najlepší projekt

zsr_logo_2014

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže vyhlásilo súťaž o najlepší projekt na zorganizovanie podujatia „Deň ŽŠR“ v škole. Súťaže sa mohli zúčastniť všetky žiacke školské rady (ŽŠR) pôsobiace v Košickom samosprávnom kraji. Deň žiackej školskej rady – fotogaléria z vyhlásenia výsledkov súťaže 25.11.2014 Deň žiackej školskej rady – vyhlásenie súťaže Deň žiackej školskej rady – vyjadrenie súhlasu

» Read more
1 90 91 92 93 94 96