Biologická olympiáda A, B, C a E: informačný seminár pre učiteľov – pozvánka

V mene Centra voľného času – Regionálneho centra mládeže, ktoré je aj v tomto školskom roku poverené organizáciou krajských kôl Biologickej olympiády v kategóriách A, B, C a E a v mene členov Krajskej komisie Biologickej olympiády, si vás dovoľujeme pozvať na Informačný seminár pre učiteľov, pripravujúcich žiakov na Biologickú olympiádu. Tento seminár sa uskutoční v CVČ-RCM na Strojárenskej 3

» Read more

Enviromentálny workshop – pozvánka

alternative-3591852_640

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva žiakov stredných škôl na workshop zameraný na environmentálnu problematiku, recykláciu odpadov a ochranu životného prostredia. kontakt: Mgr. Roland Bánhegyi – roland.banhegyi@rcm.sk     Aktuálne školenia Enviromentálny workshop – termíny Enviromentálny workshop – prihláška

» Read more
1 2 3 4 5 90