Aktuálne informácie o zmene termínov SOČ

ZMENA: Vzhľadom na ďalší vývoj udalostí, v súčasnosti ostáva systém prihlasovania otvorený. Prihlášku a štatistiku zo školského kola zašlite prosím elektronicky: petra.horvathova@rcm.sk Obvodné kolo v Košiciach (20.3.) a Michalovciach (23.3.) sa RUŠÍ. Momentálne rokujeme s celoštátnou komisiou o možných variantoch a čakáme na usmernenie, v zmysle ktorého budeme následne postupovať.

» Read more

OZNAM o zrušení plánovaných aktivít a krúžkov

cancelled-4896470_640

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 3. do 23. 3. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie šírenia koronavírusu COVID-19 rušia nasledovné okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží: Fyzikálna olympiáda, kat. A, krajské kolo (10. 3. 2020) a kat. E, F, okresné kolo (18. 3. 2020), Olympiáda v španielskom jazyku, celoštátne kolo (10. –

» Read more

Krajské kolo Dejepisnej olympiády – pozvánky, menné zoznamy súťažiacich

DO

Zverejňujeme usmernenie ku krajskému kolu 12. ročníka Dejepisnej olympiády v školskom roku 2019/2020.   KATEGÓRIA A, B – pozvánka pre súťažiacich  –  zoznam súťažiacich A B KATEGÓRIA C,D,E – pozvánka pre súťažiacich –  zoznam súťažiacich Krajské kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády 2019/2020 – prihláška kat. A,B Krajské kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády 2019/2020 – prihláška kat. C,D,E Krajské kolo 12. ročníka Dejepisnej

» Read more
1 2 3 4 5 130