ŽIVÉ KNIŽNICE

V Živej knižnici sa správame rovnako ako v klasickej knižnici – čitatelia prídu a požičajú si Knihu na limitovaný čas. Po prečítaní vrátia Knihu späť do knižnice, a keď chcú, môžu si požičať druhú Knihu. Ale je tu jeden rozdiel – Knihy v Živej knižnici sú ľudské bytosti a spoločne so samotnými čitateľmi vstupujú do kontaktu cez osobný dialóg. Prehľad

» Read more

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU – RCM oslávilo 30. výročie

998malybaner

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU – REGIONÁLNE CENTRUM MLÁDEŽE 22. november 2013 Program osláv založenia Centra začal odborným seminárom, ktorého účastníkmi boli pracovníci s mládežou – pedagógovia z centier voľného času na území  Košického samosprávneho kraja. Svoju prácu pracovníci  CVČ – RCM priblížili hosťom seminára vo vystúpeniach. Večer program pokračoval stretnutím bývalých a súčasných zamestnancov Centra. Slávnostného večera a stretnutia zamestnancov sa zúčastnil aj zástupca

» Read more
1 115 116 117 118