Úsek vedenia


Riaditeľka

Ing. Erika Munková

0911 488 802

erika.munkova@rcm.sk

 

Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Ľubica Oberučová

lubica.oberucova@rcm.sk