Category Archives: Slideshow

Finančná gramotnosť – workshop

FG

Finančná gramotnosť vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne v živote stretávame, a ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny. Zároveň rozvíja životné zručnosti mladých ľudí, ktoré sú spojené s rozhodovaním, uplatnením, samostatnosťou, zodpovednosťou a dobrovoľníctvom. WORKSHOP: – na tému „Splň si svoje sny” rozšírený o „Rodinnú rezervu” – hľadanie možnosti tvorby finančných rezerv a vhodného, dostupného zhodnocovania financií – oboznámenie

» Read more
1 2 3 4 5 6