Category Archives: Slideshow

Medzinárodná mládežnícka výmena “Europe of youth – Beyond borders!” 8. – 21.5.2019, Nemecko

euro-1605659_640

Zaži nezabudnuteľné dva týždne v rôznych európskych mestách. Spoznaj mladých ľudí z Nemecka, Poľska, Rumunska a Grécka. Zisti ako funguje politika na európskej úrovni a ako tvoji rovesníci z iných krajín vnímajú Európu. A to všetko pri tom, ako sa budeš plaviť na plachetnici LOVIS! Medzinárodná mládežnícka výmena “Europe of youth – Beyond borders!”: – termín: 8. – 21.5.2019 –

» Read more

Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre riešiteľov kat. A,B, C

mathematics-757566_1280

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Krajskou komisiou pre Fyzikálnu olympiádu a ÚFV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravili konzultácie pre riešiteľov Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019. Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. A (termíny) Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. B (termíny) Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. C (termíny)  

» Read more

„Selektuj informácie, nie ľudí! – formovanie hodnotových postojov mladých ľudí“ alebo Štyri akčné mesiace v RCM

Human Rights

S blížiacim sa koncom roka prichádza pre mnohých obdobie bilancovania a hodnotenia všetkého, čo sa za uplynulý rok podarilo i nepodarilo. Ani my v CVČ – Regionálnom centre mládeže nie sme výnimkou a posledné dni roku 2018 sú pre nás najmä časom, keď uzatvárame obdobie prvého školského polroka. V školskom roku 2018/2019 sme takmer celý prvý polrok venovali aktivitám v rámci projektu s názvom „Selektuj informácie, nie

» Read more
1 2 3 4 5 7