Category Archives: Slideshow

Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre riešiteľov kat. A,B, C

mathematics-757566_1280

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Krajskou komisiou pre Fyzikálnu olympiádu a ÚFV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravili konzultácie pre riešiteľov Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019. Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. A (termíny) Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. B (termíny) Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. C (termíny)  

» Read more

„Selektuj informácie, nie ľudí! – formovanie hodnotových postojov mladých ľudí“ alebo Štyri akčné mesiace v RCM

Human Rights

S blížiacim sa koncom roka prichádza pre mnohých obdobie bilancovania a hodnotenia všetkého, čo sa za uplynulý rok podarilo i nepodarilo. Ani my v CVČ – Regionálnom centre mládeže nie sme výnimkou a posledné dni roku 2018 sú pre nás najmä časom, keď uzatvárame obdobie prvého školského polroka. V školskom roku 2018/2019 sme takmer celý prvý polrok venovali aktivitám v rámci projektu s názvom „Selektuj informácie, nie

» Read more

Súťaž umeleckej tvorivosti “QUO VADIS, ČLOVEK?”

quo vadis

“QUO VADIS, ČLOVEK?” (Kam kráča tento svet?) Súťaž  bola organizovaná ako sprievodná aktivita v rámci projektu „Selektuj informácie, nie ľudí!“ Motto súťaže:  „Nesmiete odsudzovať to, čomu nerozumiete.“ (Rabíndranáth Thákur, 1861 – 1941,  indický filozof, básnik, dramatik.) Umelecká súťaž mala za cieľ podnietiť mladých ľudí, aby umeleckými prostriedkami reagovali na aktuálne dianie v ľudskej spoločnosti. V rámci súťaže sa mohli venovať aktuálnym témam,

» Read more
1 2 3 4 5 7