Category Archives: Slideshow

ENOWES 2017 – projekt medzinárodnej mládežníckej výmeny

enoves_banner

V termíne od 21.8. do 28.8. 2017 sa  uskutočnila medzinárodná mládežnícka výmena v Škole prírode v Kysaku. Tejto výmeny sa zúčastnilo 32 mladých ľudí zo Španielska, Luxemburska, Grécka a  Slovenska. Názov Enowes je skratkou svetových strán v anglickom jazyku  East, NOrth, WEst, South. A to bolo aj hlavným cieľom výmeny – porovnať  život a kultúru v jednotlivých častiach Európy a zachytiť kultúrnu rozmanitosť prostredníctvom objektívu. Účastníci výmeny tak

» Read more

KRÚŽKY A KLUBY v školskom roku 2017/2018

banner_final_2

Ponuka krúžkov a klubov – školský rok 2017/2018 – (pdf – formát) Ponuka krúžkov a klubov – školský rok 2017/2018 – (doc – formát) Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru v šk.roku 2017/2018   1. MÉDIA – klub masmediálnej komunikácie 2. MYSLI, KONAJ, PROSPERUJ – krúžok finančnej gramotnosti 3. ZUMBA – pre študentky stredných škôl 4. FOTOGRAFICKÝ KLUB – spoznáš ako sa

» Read more

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2017

33e99c88-9e1f-4487-bec8-f528e505a225

Festival vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2017 sa uskutoční 29.9.2017 vo viacerých mestách na Slovensku. V minulom roku podujatia v rámci Európskej Noci výskumníkov premiérovo prebehli aj na Medzevskej hvezdárni. Rezervujte si 29. septembra čas a navštívte hvezdáreň v Medzeve, kde bude pre Vás pripravený pracovníkmi Hvezdárne v Medzeve a Regionálneho centra mládeže v Košiciach a za podpory Oddelenia didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ zaujímavý program. Tešíme sa na Vašu

» Read more
1 2 3 6