Category Archives: Slideshow

Školenia SHORTIES zamerané na rozvoj osobnostných vlastností

soft-skills-kocky

Aj v tomto školskom roku ponúkame témy školení v rámci neformálneho vzdelávania mladých ľudí zamerané na  rozvoj osobnostných vlastností tzv. Soft skills. TERMÍNY A TÉMY krátkych školení  SOFT SKILLS : 15.11.  TIME MANAGEMENT – ČASOVÝ MANAŽMENT  7.12.   PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI SHORTIES – pozvánka na školenie SHORTIES – prihláška na školenie

» Read more

KRÚŽKY A KLUBY v školskom roku 2017/2018

banner_final_2

Ponuka krúžkov a klubov – školský rok 2017/2018 Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru v šk.roku 2017/2018   1. KLUB MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE 2. FINANČNÝ  KRÚŽOK 3. ZUMBA – pre študentky stredných škôl 4. FOTOGRAFICKÝ KLUB – spoznáš ako sa fotí v ateliéri, meste a v prírode 5. PRAVIDELNÉ VÝTVARNÉ AKTIVITY V RÁMCI VÝTVARNÉHO ATELIÉRU

» Read more
1 2 3 4