Category Archives: Slideshow

Školenia SHORTIES zamerané na rozvoj osobnostných vlastností

soft-skills-kocky

I naďalej ponúkame témy školení v rámci neformálneho vzdelávania mladých ľudí zamerané na  rozvoj osobnostných vlastností tzv. Soft skills. TERMÍNY A TÉMY krátkych školení  SOFT SKILLS : 8.3.    NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA 15.3.  EMPATIA V REČOVEJ KOMUNIKÁCII 22.3.  EFEKTÍVNE UČENIE SA   SHORTIES – pozvánka na školenie SHORTIES – prihláška na školenie

» Read more

Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre riešiteľov kat. B, C

mathematics-757566_1280

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Krajskou komisiou pre Fyzikálnu olympiádu a ÚFV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravili konzultácie pre riešiteľov Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018. Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. B (termíny) Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. C (termíny)

» Read more
1 2 3 4