Category Archives: Žiacke školské rady

Spolupráca žiackych školskych rád marec 2017

Dňa 3.4. 2017 sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí k téme spolupráce medzi žiackymi školskými radami stredných škôl v Košickom kraji. Stretnutia sa zúčastnilo 42 zástupcov žiackych školských rád z 36 stredných škôl.  Po prezentácii  návrhov na zloženie Krajskej žiackej rady  vyslaní delegáti zvolili 17 členov Krajskej žiackej rady, ktorá má zastúpenie rôznych typov škôl takmer zo všetkých okresov v Košickom samosprávnom kraji.

» Read more

ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY – školenia február 2017

zsr_logo_2014

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže zorganizovalo pre členov a členky žiackych školských rád na stredných školách  dvojdňové nepobytové školenie zamerané na rozvoj komunikačných zručností, prezentáciu, „agendu“ žiackych školských rád a spoluprácu žiackych školských rád. Školenie bolo rozdelené na dvojdňové tematické bloky. Termín školenia : 14.2. – 15.2.2017 – fotogaléria zo školenia 21.2. – 22.2.2017 – fotogaléria zo školenia ŽIACKE ŠKOLSKÉ

» Read more

ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY – školenia október 2016

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozvalo členov a členky žiackych školských rád stredných škôl na dvojdňové nepobytové školenie zamerané na rozvoj komunikačných zručností, prezentáciu, „agendu“ žiackych školských rád a demokraciu v živote žiackej školskej rady. Termíny školení: 11.10. – 12.10.2016 – fotogaléria 18.10. – 19.10.2016 – fotogaléria

» Read more
1 4 5 6 7 8