Category Archives: Novinky

Krajské kolo Olympiády ľudských práv – výsledková listina

Dňa 6. februára 2020 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ na Moyzesovej ulici 9 v Košiciach konalo krajské kolo XXII. ročníka Olympiády ľudských práv (ďalej len OĽP). Po slávnostnom otvorení a úvodných povzbudivých slovách súťažiaci prešli prvým kolom súťaže – písomným testom. Po krátkej prestávke a zaujímavej prednáške na tému „Porušovanie ľudských práv v súčasnosti“, ktorú si pre účastníkov

» Read more
1 2 3 4 120