Category Archives: Novinky

Násilie na ženách – pozvánka na prednášku

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, v spolupráci s Katedrou Politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pri príležitosti 16-dňového aktivizmu v boji proti násiliu páchanému na ženách pozývajú žiakov/žiačky stredných škôl Košického kraja na prednášku s názvom: NÁSILIE NA ŽENÁCH. Prednáška sa uskutoční dňa 4.12.2019 v CVČ-RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach. pozvánka

» Read more

Krajské kolo Olympiády ľudských práv – pokyny, prihláška, tézy na ústnu časť

olp

Zverejňujeme usmernenie ku krajskému kolu XXII. ročníka Olympiády ľudských práv v školskom roku 2019/2020.   XXII. ročník Olympiády ľudských práv – tézy pre ústnu časť súťaže XXII. ročník Olympiády ľudských práv – prihláška na krajské kolo v Košickom kraji XXII. ročník Olympiády ľudských práv – organizačné pokyny k OĽP v Košickom kraji XXII. ročník Olympiády ľudských práv – propozície

» Read more
1 2 3 113