Category Archives: Novinky

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – informácia

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry ( OSJaL) sa uskutoční dňa 7.2.2018  v priestoroch FF UPJŠ Moyzesova č.9 v Košiciach. https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-slovakistiky-slovanskych-filologii-a-komunikacie/   Zoznam súťažiacich KK OSJaL – kategória A Zoznam súťažiacich KK OSJaL – kategória B Zoznam súťažiacich KK OSJaL – kategória C   Prihlášky do krajského kola OSJaL posielajte na adresu: PaedDr. Marta Harviľaková Mikuľaková CVČ –

» Read more
1 2 3 63