Author Archives: horvathova

LEADERSHIP tréning pre členov Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja

Posledný októbrový víkend pokračovalo Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Radou mládeže Košického kraja vo vzdelávaní členov Krajskej rady žiackych školských rád – tentokrát na tému líderstvo, teambuilding a komunikácia. Počas víkendu, stráveného v príjemnom prostredí rekreačného zariadenia Zlatá Idka, účastníci opäť o niečo zdokonalili svoj prejav a vystupovanie a dozvedeli sa viac o tom, ako byť lídrom a nie šéfom a čo robiť pre

» Read more

Stredoškolská odborná činnosť – pokyny na aktuálny 4O. ročník

images

Stredoškolská odborná činnosť  je súťaž  zameraná na 17 odborných oblastí  (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Pokyny na aktuálny 40.ročník SOČ: SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2017/2018 koordinátorka KK SOČ: Mgr.Petra Horváthová, petra.horvathova@rcm.sk

» Read more
1 72 73 74 75