Author Archives: horvathova

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – informácia

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry ( OSJaL) sa uskutoční dňa 7.2.2018  v priestoroch FF UPJŠ Moyzesova č.9 v Košiciach. https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-slovakistiky-slovanskych-filologii-a-komunikacie/   Zoznam súťažiacich KK OSJaL – kategória A Zoznam súťažiacich KK OSJaL – kategória B Zoznam súťažiacich KK OSJaL – kategória C   Prihlášky do krajského kola OSJaL posielajte na adresu: PaedDr. Marta Harviľaková Mikuľaková CVČ –

» Read more

Školenie pre členov ŽŠR 5. – 6.12.2017

Mikuláš nám do CVČ – RCM okrem sladkej drobnosti priniesol i ďalšiu skupinu členov ŽŠR zo stredných škôl v Košickom kraji. V dňoch 5. a 6. decembra 2017 sa v našich priestoroch zúčastnili školenia, vďaka ktorému by ich práca v rámci rád mala byť opäť o čosi efektívnejšia. Počas prvého dňa pracovali mladí ľudia na vlastnom osobnostnom rozvoji. Osvojili si najmä asertívne techniky správania sa, ktoré si

» Read more
1 62 63 64 65 66 70