Author Archives: horvathova

Konferencia centier voľného času pri príležitosti 20.výročia založenia Asociácie CVČ SR

Dňa 29.1.2020 sa konala v Bratislave Konferencia Asociácie centier voľného času Slovenskej republiky pri príležitosti 20. výročia jej založenia. Cieľom konferencie bolo prezentovať výsledky v neformálnom vzdelávaní v centrách voľného času za 20 rokov pôsobenia ACVČ SR. Pozvanie prijali Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, ktorá konferenciu aj otvorila a Ivan Hromada, PhD. – riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR a prezident Európskeho riadiaceho

» Read more

Klub fyzikov – konzultácie pre riešiteľov Fyzikálnej olympiády kat. A,C

mathematics-757566_1280

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Krajskou komisiou pre Fyzikálnu olympiádu a ÚFV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravili Klub fyzikov – konzultácie pre riešiteľov Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2019/2020. Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. A (termíny) Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. C (termíny)  

» Read more
1 3 4 5 6 7 70