Author Archives: horvathova

Medailové úspechy slovenských žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zverejnil úspechy slovenských žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach v školskom roku 2017/2018. Celkovo získali žiaci z medzinárodných predmetových olympiád a ďalších súťaží určených pre jednotlivcov a družstvá v školskom roku 2017/2018 2 zlaté medaily (obe za družstvá), 11 strieborných medailí (z toho jedna za družstvo), 25 bronzových medailí (z toho tri za družstvo) a

» Read more
1 2 3 33