Author Archives: horvathova

POZOR!!! súťaž – Moderné centrum mládeže – výzva možno práve pre Teba

plagat_moderne centrum

Asociácia Centier voľného času Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž pre mladých tvorivých kreatívnych ľudí.  plagát Cieľom je navrhnúť  moderné centrum mládeže. Najkreatívnejší nápad bude ocenený. Sedemčlenná porota v zložení zástupcov ACVČSR, mladých ľudí, spolupracujúcich organizácií hodnotí kreativitu, účelovosť, reflexiu na potreby mladých ľudí, efektivitu či reálnosť aplikácie do praxe. Uvítame:  grafické návrhy, kreslené inšpirácie, fotografické montáže, powerpointové, prezzi prezentácie a iné.

» Read more

Školenie pre členov ŽŠR 13. – 14. 2. 2018

V sérii školení pre členov ŽŠR sme po úspešnej decembrovej premiére pokračovali i vo februári. V dňoch 13. a 14.2.2018 sa 16 mladých stredoškolákov zo 7 škôl Košického kraja v priestoroch CVČ – Regionálneho centra mládeže dozvedelo viac o asertivite, dôležitosti efektívnej spätnej väzby, fungovaní ŽŠR a možnostiach, ako nadviazať spoluprácu so svojimi kolegami. Prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania ako diskusia, workshop či rolová hra zistili členovia ŽŠR,

» Read more
1 2 3 12