Author Archives: horvathova

Školenie pre členov/členky ŽŠR 12. – 13. 2. 2019

V dňoch 12. – 13. februára 2019 sa v našich priestoroch uskutočnilo školenie pre členov ŽŠR, vďaka ktorému by ich práca v rámci rád mala byť o čosi efektívnejšia. Školenie bolo tematicky rozdelené do dvoch častí – prvý deň bol vo väčšej miere sústredený na rozvoj tímovej práce u členov ŽŠR a vysvetlenie podstaty a potreby teambuildingu a tímovosti pre efektívnu prácu v kolektíve ŽŠR. Druhý deň školenia sa viac zameriaval na členov ŽŠR ako jednotlivcov a bol venovaný najmä zlepšeniu ich komunikačných schopností a zručnosti rétoricky vystupovať pred publikom. Záver školenia sa sústreďoval na teoretické informácie, týkajúce sa fungovania ŽŠR a legislatívy a na prezentáciu vlastnej Žiackej školskej rady. fotogaléria

» Read more

Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre riešiteľov kat. A,B, C

mathematics-757566_1280

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Krajskou komisiou pre Fyzikálnu olympiádu a ÚFV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravili konzultácie pre riešiteľov Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019. Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. A (termíny) Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. B (termíny) Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. C (termíny)  

» Read more
1 2 3 42