Krajská športová olympiáda 3.6.2019 – 7.6.2019

Krajská športová olympiáda 2019 – vyhodnotenie zapojenosti žiakov a družstiev SŠ

Krajská športová olympiáda 2019 – vyhodnotenie škôl

Dlhodobé športové súťaže a KŠO 2018/2019 – prehľad o spoluorganizovaní turnajov (obdobie 1.1. – 30.6.2019)

 

Krajská športová olympiáda 2019 – propozície, výsledkové listiny:

               mix                   rozpis A  rozpis B  poradie zápasov  výsledková listina      

 

Krajská športová olympiáda 2019 – pokyny

Krajská športová olympiáda 2019 – časovo a termínový harmonogram pre postupujúce družstvá