Krajské kolo Dejepisnej olympiády – pozvánka, zoznamy súťažiacich

DO

Zverejňujeme usmernenie ku krajskému kolu 11. ročníka Dejepisnej olympiády v školskom roku 2018/2019.

 

KATEGÓRIA A, B – pozvánka pre súťažiacich  –  zoznam súťažiacich A  B

KATEGÓRIA C,D,E – pozvánka pre súťažiacich –  zoznam súťažiacich 

Krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády 2018/2019 – prihláška kat. A,B

Krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády 2018/2019 – prihláška kat. C,D,E

Krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády 2018/2019 – usmernenie