Školenie pre členov/členky ŽŠR 5. – 6. 12. 2018

školenie ŽŠR_plagát

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pokračuje aj v tomto školskom roku v sérii školení pre členov žiackych školských rád na stredných školách v Košickom kraji. Tieto školenia sú zamerané na zlepšenie tzv. mäkkých zručností žiakov (napr. komunikácia, riešenie konfliktov, práca v tíme a pod.) a zahŕňajú tiež základné informácie o fungovaní a legislatíve, ktorá sa vzťahuje na ŽŠR.

Školenie sa uskutoční v termíne 5. a 6.12.2018 (od 9:00 do 13:30 hod.).

Ak máte záujem zúčastniť sa, vyplnenú prihlášku prosím zašlite mailom na adresu: zuzana.nedoroscikova@rcm.sk najneskôr do 3.12.2018.

pozvánka       prihláška