Krajské kolo Olympiády ľudských práv – pokyny, prihláška, tézy na ústnu časť

OĽP

Zverejňujeme usmernenie ku krajskému kolu XXI. ročníka Olympiády ľudských práv v školskom roku 2018/2019.

XXI. ročník Olympiády ľudských práv – tézy pre ústnu časť súťaže

XXI. ročník Olympiády ľudských práv – prihláška na krajské kolo v Košickom kraji

XXI. ročník Olympiády ľudských práv – organizačné pokyny k OĽP v Košickom kraji

XXI. ročník Olympiády ľudských práv – propozície