Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK – stolný tenis – rozpis/propozície

STOLNÝ TENIS RF chlapci reg. B DŠS SŠ KSK 2018/2019 – rozpis

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2018/2019 – rozpis

STOLNÝ TENIS RF reg. B, C DŠS SŠ KSK 2018/2019 – propozície

STOLNÝ TENIS RF chlapci reg. A DŠS SŠ KSK 2018/2019 – rozpis

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2018/2019 – rozpis

STOLNÝ TENIS RF reg. A DŠS SŠ KSK 2018/2019 – propozície