Tréning Vzdelávanie k ľudským právam: “RÔZNI ≠ INÍ” – 26.3.-27.3.2018

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (CVČ – RCM) v školskom roku 2017/2018 pokračuje v sérii školení a ďalších aktivít pre stredoškolákov zameraných na výchovu k ľudským právam.

Tréning Vzdelávanie k ľudským právam: “RÔZNI ≠ INÍ” – 26.3.-27.3.2018 – pozvánka 

Tréning Vzdelávanie k ľudským právam: “RÔZNI ≠ INÍ” – 26.3.-27.3.2018 – prihláška

“RÔZNI ≠ INÍ” - plagát