Workshop „Mužské & ženské záležitosti“ – 12.3.2018

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci so Spolkom medikov mesta Košice pozýva triedne kolektívy zo SŠ a gymnázií Košického kraja na workshop s názvom: Mužské & ženské záležitosti“.

Workshop sa uskutoční 12.3.2018 v CVČ – RCM na Strojárenskej ulici v Košiciach.

Podrobnejšie informácie o workshope

Mužské & ženské záležitosti – prihláška

Plagát