Enviromentálny workshop

enviro

- workshop zameraný na:

  • environmentálnu problematiku
  •  recykláciu odpadov
  •  ochranu životného prostredia

kontakt: Mgr. Roland Bánhegyi – roland.banhegyi@rcm.sk

 

Aktuálne školenia

Enviromentálny workshop – termíny

Enviromentálny workshop – prihláška