Moje centrum mládeže – pozvánka na workshop

Pozývame žiakov a žiačky na Workshop Moje centrum mládeže, ktorý sa uskutoční dňa 16.02.2018 o 10:30 hod. v CVČ RCM.
Radi uvítame každého, kto má záujem prispieť k pozitívnym zmenám a rozvoju centra a podpore práce s mládežou.

Workshop sa uskutoční V rámci projektu Asociácie centier voľného času na Slovensku „Centrum mládeže“ z programu Priority mládežníckej politiky MŠVVaŠ.

Moje centrum mládeže – pozvánka

Moje centrum mládeže – prihláška