EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2017

33e99c88-9e1f-4487-bec8-f528e505a225

Festival vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2017 sa uskutočnila 29.9.2017 vo viacerých mestách na Slovensku.

V minulom roku podujatia v rámci Európskej Noci výskumníkov premiérovo prebehli aj na Medzevskej hvezdárni.

Ti, ktorí si rezervovali 29. septembra čas a navštívili hvezdáreň v Medzeve mali možnosť vidieť veľa zaujímavého. Program pre Vás pripravili pracovníci Hvezdárne v Medzeve a Regionálneho centra mládeže v Košiciach a to za podpory Oddelenia didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ .

Ďakujeme za navštevu.

Európska Noc výskumníkov 2017 – plagát Medzev