KRÚŽKY A KLUBY v školskom roku 2017/2018

banner_final_2

Ponuka krúžkov a klubov – školský rok 2017/2018 – (pdf – formát)

Ponuka krúžkov a klubov – školský rok 2017/2018 – (doc – formát)

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru v šk.roku 2017/2018

 

1. MÉDIA – klub masmediálnej komunikácie

2. MYSLI, KONAJ, PROSPERUJ – krúžok finančnej gramotnosti

3. ZUMBA – pre študentky stredných škôl

4. FOTOGRAFICKÝ KLUB – spoznáš ako sa fotí v ateliéri, meste a v prírode

5. LETECKÝ KRÚŽOK – získaš vedovostí o leteckej meteorológii a navigácii

6. PRAVIDELNÉ VÝTVARNÉ AKTIVITY V RÁMCI VÝTVARNÉHO ATELIÉRU vedené Mgr.Ľubicou Oberučovou