„SHORTIES“ – školenia

nammer_shorties

Centrum voľného času- Regionálne centrum mládeže aj  v tomto školskom roku ponúka nové témy školení v rámci neformálneho vzdelávania mladých ľudí zamerané na  rozvoj osobnostných vlastností  tzv. Soft skills.

SHORTIES – pozvánka na školenie

SHORTIES – prihláška na školenie

 

TERMÍNY A TÉMY krátkych školení  SOFT SKILLS :

15.11.  TIME MANAGEMENT – ČASOVÝ MANA6MENT

 7.12.   PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Ak máte záujem o uvedené témy školení, prihláste sa najneskôr do  10.11.2017 na prihláške, ktorú Vám posielame.