„SHORTIES“ – školenia

nammer_shorties

Centrum voľného času- Regionálne centrum mládeže aj  v tomto školskom roku ponúka nové témy školení v rámci neformálneho vzdelávania mladých ľudí zamerané na  rozvoj osobnostných vlastností  tzv. Soft skills.

SHORTIES – pozvánka na školenie

SHORTIES – prihláška na školenie

 

TERMÍNY A TÉMY krátkych školení  SOFT SKILLS :

23.2.   TIME MANAGEMENT – EFEKTÍVNE UČENIE SA – fotogaléria zo školenia

  2.3.    EQ- EMPATIA V REČOVEJ KOMUNIKÁCII – fotogaléria zo školenia

16.3.  RIEŠENIE PROBLÉMOV- ŠIKANA, KYBERŠIKANA

23.3.  NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA- PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Ak máte záujem o uvedené témy školení, prihláste sa najneskôr do  20.2.2017 na prihláške, ktorú Vám posielame.