KRÚŽKY A KLUBY v školskom roku 2016/2017

banner_final_2

Ponuka krúžkov a klubov – školský rok 2016/2017

Žiadosť o prijatie do záujmového útvaru šk.rok 2016/2017

1. Dogs & Friends - klub
2. FINANČNÝ KRÚŽOK
3. FOTOGRAFICKÝ KLUB
4. KLUB ĽUDSKÝCH PRÁV
5. KLUB MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE

6. KRÚŽOK BOJOVÝCH UMENÍ IAIDÓ A DŽÓDÓ
7. KRÚŽOK STOLNÉHO HOKEJA
8. LETECKÝ KRÚŽOK
9. MOVEO KLUB
10. SPACE - KLUB KOZMONAUTIKY
11. TURISTICKÝ KRÚŽOK
12. PRAVIDELNÉ VÝTVARNÉ AKTIVITY V RÁMCI VÝTVARNÉHO ATELIÉRU vedené Mgr.Ľubicou Oberučovou
13. PRAVIDELNÉ VÝTVARNÉ AKTIVITY V RÁMCI VÝTVARNÉHO ATELIÉRU vedené Kristiánom Fazekašom
14. ZUMBA